Diga di Bau Muggeris
La diga di Bau Muggeris, Villagrande Strisaili (NU), in calcestruzzo, a speroni con vani interni, 1949, H = 63 m, L = 235 m, C = 61,44 Mm³ - ANIDEL 1961.